Velikonoční amzing race
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg

V sobotu se v Příbrazi uskutečnil Velikonoční amazing race. Rodinné týmy zdolávaly trať plnou úkolů inspirovaných biblickými událostmi i lidovými tradicemi. Prolézaly komíny, počítaly 30 stříbrných, myly si vzájemně nohy či hledaly poklady a jedly zelené pokrmy. Na každém stanovišti se soutěžící dozvěděli něco o daném dnu, počínaje škaredou středou a konče velikonočním pondělím, a plnili úkol z tohoto dne vyplývající. Po závodě pak na 60 dětí shlédlo Velikonoční pohádku. Nikdo neodcházel s prázdnou, každý si ve velikonočních odměnách našel to své.

Markéta Blažková