Tříkrálová koleda v Příbrazi
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg

V sobotu proběhla v Příbrazi již po páté Tříkrálová koleda. Stala se velmi oblíbenou, a tak v obci s 220 obyvateli máme 12 koledníků, kteří si obec rozdělí na 4 trasy a během 6 hodin navštíví každou domácnost. Po zazpívání koledy darují koledníci každému malé dárečky v podobě kadidla, tříkrálového cukru a kalendáříku. Podáním ruky popřejeme zdraví a štěstí do nového roku a "označíme" dům K+M+B 2014. V letošním roce jsme se nesetkali ani s jedním negativním přístupem, všude jsme byli očekáváni a děti si odnesly bohatou koledu. Všem občanům Příbraze velice děkujeme.

Markéta Blažková