Dětský den u hasičů
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg

V sobotu 2. června uspořádal SDH v Příbrazi pro děti Dětský den. Pro děti byla připravena řada zábavných úkolů, úkoly z dopravní výchovy, zdravovědy a požární výchovy. Nechyběla ani jízda zručnosti na čas. Vrcholem odpoledne byla, po skutečných medailích, obří kupa pěny. Členové SDH předvedli dětem i zásah nejen moderní ale i historickou technikou.

Markéta Blažková

Foto: Šárka Zavadilová